Продължете към съдържанието

Сервизна дейност

Технодента ЕООД извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка на всички продукти на COXO:

Ремонтите се извърщват с резервни части на COXO.

С гаранция са обезпечени само тези продукти, които са закупени от Технодента ЕООД! Всички останали продукти на COXO, постъпили в сервиза за ремонт, ще се считат като извънгаранционни и ще бъдат отремонтирани по цените за ремонт на Технодента ЕООД.

Сервизната дейност се извършва в магазин Дентална техника на адрес гр. София, бул. Христо Ботев 136.

Желаещите да ремонтират свои инструменти и техника трябва да ги донесат на място или да ги изпратят по куриер за собствена сметка. Ремонти в момента на доставката се извършват САМО с предварителна уговорка. Ремонтите се извършват винаги след потвърждение от страна на клиента.

Диагностиката е за сметка на Технодента, когато клиентът потвърди ремонта. В случай, че откаже извършване на сервизна услуга, той  заплаща извършената диагностика. Инструменти и техника, оставени за ремонт и непотърсени от клиента в срок от 45 работни дни, ще се считат за непотребни, като Технодента ЕООД се освобождава от отговорността за съхранението им.

Максималният срок за извършване на услуга по ремонт на дентална техника и периферия е 30 работни дни, освен в случаите, в които резервна част е необходимо да бъде доставена от чужбина или специално изработена. В такъв случай, срокът за извършване на услугата ще бъде определен изрично, в зависимост от условията на доставката/изработката на резервната част.

Технодента ЕООД работи по внедрена система за качество на ремонтната дейност и е сертифицирана по  ISO9001:2015